Skip links

css هک چیست؟

css هک چیست؟

سی اس اس هک برای زمانی کاربرد دارد که شما صفحه وب سایتی ایجاد می کنید و متوجه می شوید که در هر مرورگر به یک شیوه نمایش داده می شود این مشکلی است که طراحان وب سایت عموما در گیر آن هستند برای این کار کافیست که مشخص نمایید کد css شما در هر مرورگر چگونه عمل نماید به طور مثال مشخص می کنید در IE6 بک گراند مشکی و در IE7 f بک گراند سایت آبی باشد. کد های هک زیر فقط برای شناسایی مرورگر اینترنت اکسپلورر کارایی دارد

<!–[if IE]>
According to the conditional comment this is Internet Explorer<br />
< ![endif]–>
< !–[if IE 5]>
According to the conditional comment this is Internet Explorer 5<br />
< ![endif]–>
< !–[if IE 5.0]>
According to the conditional comment this is Internet Explorer 5.0<br />
< ![endif]–>
< !–[if IE 5.5]>
According to the conditional comment this is Internet Explorer 5.5<br />
< ![endif]–>
< !–[if IE 6]>
According to the conditional comment this is Internet Explorer 6<br />
< ![endif]–>
< !–[if IE 7]>
According to the conditional comment this is Internet Explorer 7<br />
< ![endif]–>
< !–[if gte IE 5]>
According to the conditional comment this is Internet Explorer 5 and up<br/>
< ![endif]–>
< !–[if lt IE 6]>
According to the conditional comment this is Internet Explorer lower than6<br />
< ![endif]–>
< !–[if lte IE 5.5]>
According to the conditional comment this is Internet Explorer lower or equalto 5.5<br />
< ![endif]–>
< !–[if gt IE 6]>
According to the conditional comment this is Internet Explorer greater than6<br />
< ![endif]–>نمونه کار

Leave a comment

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
خانه
فروشگاه
مقالات
جست و جو
Explore
Drag