Skip links

عدم استفاده از تگ های Frame و iFrame

برخی مبتدیان از HTML Frame Tag و HTML iFrame Tag استفاده می کنند. خیلی ها Navigation را به صورت Frame ویا iFrame درست می کنند و Navigation را در فایلی درست می کنند و در بالای صفحه لود می کنند و برخی سایت ها از پهنای باند شما استفاده می کنند با نمایش برخی از اطلاعات سایت شما در صفحات خود به صورت iFrame اینکار را انجام می دهند. و همچنین سایت های خبری با نمایش اطلاعات سایت شما می توانند سبب جذب مخاطبان بیشتری و رتبه بالاتر از شما شوند.

نمایش Frame Tag:

<!Doctype html>

<html>

<frameset rows=”25%,*25%”>

<frame src=”frame_a.htm”>

<frame src=” frame_b.htm “>

<frame src=” frame_c.htm “>

</frameset >

</html>

در بالا یک فریم ست داریم که سه تا فریم داخل آن وجود دارد که هر فریم یک صفحه جدا می باشد. هر کدام از فریم ها به عنوان صفحه جدا.htm ذخیره می شوند و هر کدام عنوان و توضیحات خودشان را دارند .

نمایش iFrame Tag:

<!Doctype html>

<html>

<body>

<iframe src=”http://www.w3schools.com “>

<p> Your Browser does not Support iFrames</p>

</iframe>

</body>

</html>

مطلبی که نوشتیم را نمی خواهیم کسی دست کاری کند را در iFrame لود می کنیم. مثل youtube play.

تگ های Frame و iFrame برای سئو مضر هستند و تا جایی که ممکن است از آن ها استفاده نکنید.

iFrame

عدم دسترسی iFrame :
دستور زیر سبب عدم دسترسی سایت شما توسط سایت های دیگر خواهد شد و تنها شما می توانید اطلاعات را در سایت خود به صورت iFrameنمایش دهید.

Header append X-FRAME-OPTIONS “SAMEORIGIN”

دستور زیر علاوه بر اینکه سبب عدم دسترسی سایت شما توسط سایت های دیگر خواهد شد شما هم نمی توانید در سایت خود به صورتiFrame نمایش دهید.

Header append X-FRAME-OPTIONS “DENY”

عدم نمایش iFrame در سایت:
می توان با قرار دادن یک کد jquery در هدر سایت سبب عدم دسترسی سایت های دیگر به نمایش اطلاعات شما در iFrame سایت خود شوند.

<script language=”JavaScript” type=”text/javascript”>

function breakout_of_frame()

{

if (top.location != location) {

top.location.href = document.location.href ;

}

}

</script>

تگ body را به صورت زیر بنویسید:

<body onload=”breakout_of_frame()” >

Leave a comment

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
خانه
فروشگاه
مقالات
جست و جو
Explore
Drag