Skip links

۷ نوع هوش بازاریاب موفق

بازاریابی علم و هنر چندوجهی است که مهارتهای چندگانه می طلبد. بازاریابی مدرن رفته رفته از حالت تک بعدی خارج شده و از این رو نیازمند افرادی چندوجهی است. اما مهارتهای مورد نیاز برای کسانی که علاقمند هستند که بازاریابی خوب باشند چیست؟

۱) هوش کسب و کار

برای آنکه بتوانید در تجارت تاثیگذار باشید و به طریق درست عمل کنید، می بایست از درک صحیحی نسبت به کسب و کار برخوردار باشید؛ به ویژه درک هدف کار و کسب، عوامل محرک آن(بخصوص محرک های رشد درآمد)، شناخت مخاطرات کار و کسب، و درک مسائل و اولویت های کار و کسب از جمله مواردی است که بازاریابان هوشمند نسبت به آن واقف هستند. ضمن آن که توانایی برقراری موثر ارتباطات و برگزاری هوشمندانه ی مذاکرات مرتبط با کار و کسب، به عنوان یکی از ارکان هوش کار و کسب، موجب اعتماد آفرینی و ایجاد حس احترام حرفه ای در طرف مقابل خواهد شد

۲) هوش فناوری

چنانچه بازاریابان اندک درکی نسبت به ابزارها و کاربردهای تکنولوژی داشته باشند و آن را به کار گیرند، آن گاه خواهند توانست تا به ایده های خود لباس حقیقت بپوشانند وآن ها را به پدیده تبدیل کنند و از سویی تفکر جانبی و خلاق را نیز در خود تقویت کنند.

article_image_one_365.jpg

۳) هوش نوشتاری

امروزه بازاریابی با استفاده از محتوا به قدری اهمیت یافته که برخی اعتقاد دارند که بازاریاب موفق کسی است که به فنون ژورنالیم آشنایی داشته باشد.بنابراین برخورداری از توانایی نگارش و تولید متون روان، صریح و اقناع کننده برای رسانه های مختلف، اعم از رسانه های چاپی سنتی و یا وبلاگ ها، از اهمیت وافری برخوردار است.

۴) هوش تحلیلی و توانایی تغییر داده ها

بازاریابان توانمند می دانند که برای تاثیر گذاری بر تصمیمات راهبردی چگونه از داده ها بهره ببرند. هوش تحلیلی اشاره به توانایی انسان در مواجهه ی اثربخش با موضوعات مختلف دارد. انسانهایی که از هوش و درک بالایی برخوردار هستند دارای توانایی کلامی، قابلیت تفکر انتزاعی، توانایی در پردازش اطلاعات، و توانایی در ساماندهی اطلاعات هستند. آن ها قادرند تا از میان بی نظمی و آشفته بازار اطلاعاتی، نظمی منطقی استخراج کنند.

۵) هوش رهبری کسب و کار

متخصصان بازاریابی امروزه ناگزیر هستند تا از مهارت های رهبری بهره مند باشند تا بتوانند برند خود را به سوی پیشرفت هدایت کنند. رهبری، نوعی از توانمندسازی است که دیگران را وادار می سازد تا با اشتیاق و از سر میل، دنباله رو اهدافی مشخص باشند. رهبری یک سازمان برای سازگار پذیری با تغییرات در محیط متلاطم کسب و کار و بقا و رشد در چنین محیطی، نیازمند وجود ویژگی های خاصی است.یکی از مهم ترین این ویژگی ها و خصایص که می تواند به رهبران و مدیران کسب و کار در مهندسی و کنترل این تغییرات کمک کند، مقوله ی هوش رهبری سازمانی است. سازمان های فاقد رهبر دچار یک آشفتگی هستند. تا زمانی که رهبر سازمان، با انگیزش کارکنان آن ها را به سوی اهداف و آرمان های سازمانی هدایت نکند، فعالیت های مدیریتی مثل برنامه ریزی، سازماندهی و تصمیم گیری نیز عقیم خواهد ماند.بدین رو، وجود جوهره ی رهبری در کالبد سازمان از ملزومات موفقیت سازمان ها در عصر حاضر است.

۶) کنجکاوی، چابکی و تجربه آموزی

نسل فعلی و نسل های آینده مقیم دنیای دیجیتال هستند و با این ابزار رشد می کنند و ایده های گوناگون و محتوای مختلف را تجربه و آزمون می کنند. بنابراین بازاریابان برجسته با درک چنین شرایطی، حتما زمانی را صرف مطالعه، جستجو و آزمون تجارب می کنند، تا بدین وسیله اندیشه ی تحول آفرین خود را تغذیه کنند، ایده های ناب و خلاقانه بسازند و با حساس شدن حسگر های خود در اثر روزآمدی بتوانند به سرعت در مقابل تغییرات واکنش نشان دهند.

۷) هوش جامعه شناسی

همان طور که می دانیم درک رفتار مصرف کننده و مطالعه ی آن از پیش فرض ها و ملزومات بازاریابی مدرن است، اما از سویی درک جامعه در معنای گسترده تر مصرف کنندگان، و چگونگی تاثیرگذاری اجتماع بر رفتار و نحوه ی انتخاب افراد – چیستی، چرایی، و چه زمانی و چه مکانی – از جمله مواردی است که بازاریابان خبره به اهمیت آن واقف هستند.

Leave a comment

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
خانه
فروشگاه
مقالات
جست و جو
Explore
Drag