پرش لینک ها

۳ درس مهم از مدیر قرن جک ولش


ولش می گوید: اگر اعتمادبه نفس نداشته باشید، نمی توانید به سادگی روی آورید، سخت می ترسید که ساده به حساب آیید، و از این رو به پیچیدگی در سازمان و ایجاد مانع های گوناگون چنگ می اندازید. نزدیک ترین راه برای رفتن به پیشواز شکست کنار گذاشتن اعتمادبه نفس است.“اندیشه های بزرگ را بجویید، آن ها را بزرگنمایی کنید، و با شتاب نور در سراسر سازمان به گستردگی بپراکنید”.

جک ولش مدیر افسانه ای جنرال الکتریک، پویاترین شرکت آمریکایی که از نظر ارزش در بازار طی سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ همواره درصدر شرکت های بزرگ جهانی قرار داشته است. او نامزد مدیر قرن گردید. در جنرال الکتریک پایه گذار انقلابی بود که از بالا آغاز شد. درنتیجه تصمیمات متحورانه وی، جنرال الکتریک در سال ۱۹۹۸ به شرکتی با ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار تبدیل شد.

article_image_one_144.jpg
  • به پیشواز دگرگونی بروید، از آن نهراسید

بسیاری از مدیران از دگرگونی می هراسند. بسیاری از مدیران براین باورند که آرام نشستن بهترین راهبرد در کسب و کار است. شاید بدان دلیل که بی خطر ترین می باشد. جک ولش ترس از دگرگونی را بی معنی می داند. دگرگونی بخش بزرگی از طبیعت کسب و کار است. به محیط کسب و کارها بنگرید، پیوسته در حال تغییر می باشد: رقیبان تازه، فراورده های نو. هر سازمانی که اینگونه واقعیت ها را به فراموشی بسپارد، محکوم به نابودی است. جک ولش از دگرگونی ترس ندارد و جنرال الکتریک پیوسته در تحول می باشد، پیوسته بازآفرینی می شود. او در دهه ۱۹۸۰ ساختار شرکت را زیرو رو کرد و در دهه ۱۹۹۰ نهضت کیفیت گرایی را راه انداخت. دستور کار جنرال الکتریک همواره در حال بازنگری است. شاید هدف پیوسته یکسان، رشد بی پایان، باقی می ماند، ولی ابزار و روش ها همواره بهتر می شوند. ولش به مدیران توصیه می کند؛ هر روز را همانند یک تازه کار آغاز کنید. به هر تغییری که در بهسازی امور موثر است، تن در دهید. دستور کار خود را پیوسته بازنگری کنید. اگر لازم است، آن را از نو بنویسید. بدین گونه از دام عادت های دیرین رها خواهید بود. کارمندان نیز اگر مطلبی را در دست می انگارند، ساکت ننشینند. دگرگونی را عملی نمایند، رئیس را مجبور به پذیرش آن بنمایند.

  • از مدیریت دست بردارید، به رهبری بپردازید “مدیران نا توان، کشنده کسب و کار هستند؛ شغل ها را نابود می کنند”.

جک ولش می خواهد عنوان مدیر را کنار بگذارد؛ زیرا بیشتر نقش فردی را به ذهن می آورد که مهار کننده است تا تسهیل کننده، کارها را پیچیده تر می کند تا سهل تر و بیشتر حالت فرماندهی دارد تا کسی که پیشبرد کارها را شتاب می بخشد. ولش می گوید که برخی از مدیران بجای آسان تر نمودن کارها آن را گیج کننده و سرسام آور می کنند: آنان مدیریت را برابر با پیچیده سازی می گیرند تا خود را هوشمند تر از دیگران نشان دهند. به کسی الهام نمی بخشند. ولش از ویژگی هایی که به مدیریت می دهند، بیزار است. آنان را در نا آگاهی گذاشتن و وقت انسان ها را در انجام کارهای کم اهمیت و تنظیم گزارش های غیر ضروری هدر دادن. نباید همواره سایه به سایه کارکنان حضور داشت. اعتمادبه نفس را نمی توان اینگونه بوجود آورد. او به خرده کاری ها مانند شکل و شمایل یخچال یا فراورده های دیگر کاری ندارد. این کارها را به کارشناسان واگذار می کند.

ابر رهبر

جک ولش در نقش اداره کننده و پیش برنده شرکت بزرگ جنرال الکتریک با دوازده کسب و کار اصلی را نمی توان یک مدیر معمولی به حساب آورد. او بیشتر یک ابر رهبر است.

وظیفه عمده ابر رهبر چیست؟ جک ولش می گویدکار من قرار دادن بهترین آدم ها در فرصت های بزرگ و تخصیص دلارها به جاهای درست است. اندیشه ها را به آنان منتقل می کنم، منابع را تامین می نمایم و از سر راهشان کنار می روم. 

از دید جک ولش قرار دادن مدیران شایسته بر سر کسب و کارها، رمز پیروزی است. رهبران پیروزمند کسب و کارها را به لرزه درآورده و پیش می برد. رهبران ناشایست کسب و کارها را می لرزانند و به نابودی می کشند. مدیران ناتوان نابود کننده سازمان هستند؛ آنان کشنده فرصت های شغلی هستند. سازمان را باید پیوست نوسازی نمود. اندیشه ها، فرصت ها و خون های تازه فراوانند، باید آن ها را به سازمان وارد کرد. همواره باید رو به بهبود داشت. کار من یافتن اندیشه های بکر و بزرگ و پخش آن ها در سراسر سازمان با شتاب حرکت نور است. پس از آن باید منابع لازم را بسیج نمود. پیگیر اندیشه های نو باشید. این وظیفه همه مدیران ماست.

  • واقعیت را بپذیرید و قاطعانه عمل کنید

واقعیت را بپذیرید. چشم در چشم آن بدوزید و از واقعیت فرار نکنید. از این سر راست تر چیست؟ جک ولش روبه رو شدن با واقعیت را از مهمترین قانون های کسب وکار خود می داند، معمولا پیروز هستند. ولش می گوید بیشتر اشتباه ها در کسب و کار این است که نمی خواهیم واقعیت را بپذیریم و بر پایه آن عمل کنیم.

این واقعیت را بپذیرد که جهان هرچه بیشتر رو به رقابتی شدن دارد.این واقعیت را بپذیرید که هیچ شغلی تضمین تمام عمر به همراه ندارد.

سه رمز پیروزی: شتاب، سادگی، اعتماد به نفس

جک مطمئن بود اگر بتواند شتاب، سادگی و اعتمادبه نفس را در کارکنان زنده کند، پیامد آن در سراسر سازمان بزودی آشکار خواهد شد. جنرال الکتریک بیش از پیش بهره ور و سودآور می گردد.

شتاب

ولش می دانست که رسیدن به شتاب، شتاب واقعی، بدان نیاز دارد که تصمیم ها در همه سطح ها دقیقه ای و رو دررو گرفته شوند، نه اینکه روزها و هفته ها در انتظار تایید یادداشت ها بمانند. بنابراین، بایستی جنگل کاغذ بازی را برچید و به کارکنان در سراسر سازمان امکان تصمیم گیری داد.

سادگی ” به سادگی گفتگو های خودمانی”

جک دوست دارد که روند کسب و کارها را ساده بگیرد. او می گوید  کار را دشوارتر از آنچه هست، نگیرید. به همه کارکنان توصیه می کند که به رغم تفاوت کسب و کارها، اصول ساده و همانند را درنظر داشته باشید و فعالیت ها را پیچیده نکنید.

رهبران بایستی هرگونه مانع و سدی را بردارند تا دیدگاه آن ها نخست روشن و سپس برابر با واقعیت دیده شود. باید آنچنان محیطی بسازیم که کارکنان نه تنها احساس آزادی نمایند، بلکه رهبران خود را وادار به عرضه دیدگاه های روشن و هدفدار سازند. رهبران باید به نقطه ای از اعتماد به نفس برسند که بتوانند سادگی را در همه اقدام های خود به راحتی جا دهند؛ پیام های ساده با شتاب بیشتری حرکت می کنند، طرح های ساده زودتر به بازار می روند، و برداشتن مانع ها تصمیم گیری را پرشتاب تر می کند.

اعتمادبه نفس: پادزهر نا ایمنی

ولش برای گسترش اعتمادبه نفس در سراسر سازمان از جان خود مایه گذاشت و ارزش این پدیده را در میان رهبران کسب و کار بالا برد: افراد با اعتمادبه نفس نیازی به پوشاندن خود در لایه ای از پیچیدگی ندارند. آن ها ساده سخن می گویند و هدف های بزرگ و روشن دارند.اعتمادبه نفس را همچون کالا نمی توان ساخت و پخش نمود. سازمان ها باید محیطی بیافرینند که به کارکنان فرصت اندیشیدن، خطر کردن، برنده شدن، و درنهایت اعتمادبه نفس را ارزانی دارد. اگر ما به کارکنان امکان آن را دهیم که اهمیت خود در کارها را ببینند، اگر من و شما و دیگر رهبران کسب و کارها در سراسر کشور به مردان و زنان فرصت دهند تا پیوند بیواسطه خود با پیشرفت کارها و برد و باخت در دنیای واقعی را دریابند، بهره وری بیش از آن حدی که انتظار داریم افزایش خواهد یافت. در آن صورت از بسیاری از رقیبان هم پیش می افتیم، ازآنانی که فرهنگ آزاد گذاشتن انسان ها را ندارند.

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
خانه
فروشگاه
مقالات
جست و جو
Explore
Drag