Skip links

۴ نوع تیپ شخصیتی در سازمان

سازمان منافع فردی و گروهی اعضای جامعه را تامین می کند و بخش عمده ای از موفقیت آن وابسته به فرهنگ نیروی انسانی است. در واقع دنیای امروز ما دنیای سازمان هاست، همه درون سازمان متولد می شویم، در سازمان زندگی می کنیم و معمولا درون آنها بدرود حیات می گوییم.

فرهنگ کار، مجموعه رفتارهای مطلوب و مناسب کارکنان است که برای توسعه و موفقیت در سازمان ضروری است. اگرچه فرهنگ کار تحت تاثیر متغیرهای متعددی است اما بخش عمده ای از آن تحت تاثیر شخصیت نیروی کار قرار دارد و مشخص است نوع شخصیت بر عملکرد شغلی تاثیر می گذارد. شخصیت مجموعه ای از صفات و ویژگی های فرد است که می تواند او را از دیگران متمایز کند و به واسطه نوع شخصیت هر فرد می توان پیش بینی کرد که در وضعیت های معین چه رفتاری از خود نشان می دهد.
در طبقه بندی های متفاوت، تیپ های شخصیتی متعددی برای افراد عنوان شده و براساس نوشتار مایکل مک کوبی «Michael Mac Coby» با عنوان رهبر جدید شرکت های بزرگ، به توضیحی مختصر از چهار تیپ عمده شخصیت پرداخته می شود. در شرح تیپ ها به مشخصه های بارز اشاره شده، درحالی که هر شخصی ممکن است برخی ویژگی های تیپ های دیگر را نیز دارا بوده یا بهره شخص از تیپ شخصیتی خود به صورت کامل نباشد.

article_image_one_354.jpg

۱- آدم کاری:
این نوع شخصیت به ارزش های سنتی کار و تلاش معتقد است، تمام توجهش به کار است. می خواهد کار را هرچه زودتر به نتیجه برساند، منتظر دیگران نمی شود. به تعبیری به او «آچار فرانسه» هم گفته می شود. این نوع شخصیت حتی با حضور دیگران هم می خواهد خودش همه کارها را انجام دهد و اغلب متواضع و چندان هم اهل تعارف نیست. آدم کاری کمتر زیر بار حرف بالادستی می رود چون از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است، می توان گفت در مقام مدیر چندان موفق نیست، زیرا تک روی و انتظار او از میزان کار و سرعت عمل او موجب اصطکاک با دیگران می شود. این تیپ شخصیت را در هر سازمانی می توان جست وجو کرد، اما در میان مهندسان و کارگران فنی بیشتر دیده می شود. برخورد مدیران بالاسری با این نوع شخصیت باید به گونه ای باشد که آدم کاری را در چارچوب تنگی گرفتار نکنند، باید به او میدان داد تا در زمینه مورد علاقه اش آن طور که خودش می خواهد کارها را پیش ببرد.

۲- آدم شرور یا جنگجوی جنگل :
هدف عمده این تیپ شخصیت کسب قدرت است و زندگی و کار را به مثابه یک کارزار فرض می کند. جنگجوی جنگل، همکاران را یا همدست یا دشمن محسوب کرده و زیردستان را ابزاری برای استفاده قلمداد می کند. آدم های شرور خود به دو گروه تقسیم می شوند، شیران و روباهان. شیران فاتحانی هستند که وقت پیروزی ممکن است امپراتوری بسازند، حمله و انتقاد می کنند و از گلایه دیگران باکی ندارند. روباهان اغلب لانه شان را در سلسله مراتب سازمانی می سازند، با کارهای پنهانی راه خود را باز می کنند و تا مطمئن نشوند که حریف زمین می خورد، خودشان جلو نمی آیند.
تیپ شرور کمتر به فکر آبروی سازمان و پیشرفت کار هستند و اگر موقعیتی برای سازمان کسب کنند به آن خاطر است که آن را وسیله ترقی خود بسازند. این تیپ شخصیت در برخورد با زیردستان با هیبت شیر وارد می شوند درحالی که در رابطه با هم ردیف ها و بالا سری ها از شخصیت روباه استفاده می کنند. روباه هرگاه به قدرت برسد مانند شیر عمل می کند و امپراتوری خود را می سازد. رفتار مدیریت و هنجارهای سازمان می تواند زمینه فعالیت قدرت طلبانه این تیپ را نامساعد سازد و برعکس ممکن است برخی مدیران به منظور تسلط بر سازمان در هرگوشه لانه روباهی درست کنند. این تیپ شخصیت در سازمان های بزرگ و به خصوص نزدیک به هسته مرکزی قدرت سازمان بیشتر دیده می شوند.

۳- آدم اداره :
این تیپ می کوشد از طریق نشان دادن وفاداری و دلبستگی خود به سازمان و با رعایت هنجارها و دستورات، توجه مقامات بالاتر را جلب کند. کارهای جاری را به دقت و مرتب انجام داده و کارهای جدید را با وسواس و با دقت عمل انجام می دهد تا خطای انجام آن در ابتدای کار گریبانگیر او نشود. ترسو بودن و فرمانبرداری از جمله ویژگی های اساسی این آدم است و در رده های پایین، این تیپ شخصیت آلت دست آدم روباه می شود. البته وجاهت این شخصیت سبب وجود ارتباط خوب با اطرافیان می شود. معمولا آدم اداره را می توان در میان کارمندان ماندگار در سازمان های دولتی سراغ گرفت، زندگی کارمندی در محیط دولتی طبیعی ترین محیط پرورش این تیپ شخصیت است.

۴- آدم کارباز:
این شخصیت از کار لذت می برد و معمولا از زمان شخصی خود نیز برای انجام کار خرج می کند. آدم کارباز دارای یک کاراکتر رهبری کننده و علاقه مند به فضای رقابتی است. این تیپ شخصیت هدف اصلی شان در زندگی این است که برنده باشند و معمولا درباره خودشان صحبت می کنند. محیط پیرامون این تیپ شخصیت دلپذیر بوده و رقابت او نه با همکاران بلکه با سازمان ها و شرکت های دیگر است. یک انسان کارباز خوش فکر و نوگراست و کمتر به سنت پایبند است و از بیم شکست دست روی دست نمی گذارد. نمونه برجسته این تیپ در سرمایه گذاران و بورس بازها یافت می شود. دانشمندان، کاشفان و مخترعان نیز در این زمره قرار می گیرند.

هرچند تعریف مطلق برای نیروی انسانی و تفکیک شخصیت به نظر امری محال است، ولی شناخت این تیپ ها به مدیران کمک می کند تا با هر کس رفتاری مناسب با شخصیت وی داشته باشند، از طرفی دیگر با آموزش نیز می توان شخصیت را تا حدی کنترل کرد. توجه به این نکته برای مدیران مهم است که به جز آدم شرور که وجودش مخرب سازمان است، وجود و نقش تیپ های دیگر در سازمان امری بدیهی است، چه بسا سازمان تک بعدی معمولا موفقیت نخواهد داشت و تلفیق شخصیت ها در یک سازمان زمینه رشد و تعالی را مهیا می کند.

Leave a comment

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
خانه
فروشگاه
مقالات
جست و جو
Explore
Drag