Skip links

۵ تاکتیک مهندسی اعتماد

رهبران کسب و کار می توانند به مدد مهارت خود در مهندسی اعتماد به گونه ای بر تصمیم گیریهای کارکنانشان تاثیر گذارند که آن ها نه فقط به مدیران بالادست خود اعتماد کنند بلکه، نسبت به دیگر همکاران خود و سازمان نیز اعتماد داشته باشند.

اعتماد کردن یا اعتماد نکردن، مسأله این است! مسأله ای که همواره در تصمیم گیری های ما جا دارد و راه گریزی از آن نیست، چرا که ما هرروز مجبوریم تا انتخاب کنیم که به چه کسی اعتماد کنیم و به چه کسی کم اعتماد باشیم. در اینجا به پنج تاکتیک مهندسی اعتماد برای جلب اعتماد سایرین می پردازیم:

۱) منافع خود را همراستای کسانی قرار دهیدکه اعتماد آن ها را می خواهید

رهبران مسلط به مهندسی اعتماد سعی می کنند با همسو ساختن منافع ذی نفعان و پرهیز از مقابل هم قرار دادن آن ها و ایجاد تضاد منافع، به یک هم افزایی دست یابند. چنانچه بخواهیم اعتماد آفرینی کنیم، نخستین کاری که باید انجام دهیم این است که منافع ذی نفعان را روشن و همراستا کنیم و اثبات کنیم که قصد ما بیشینه ساختن عادلانه این منافع برای همه ی طرفین است. یکی از دلایل فقدان اعتماد در کسب و کارها این است که منافع شفاف نیستند. بهترین کاری که در چنین شرایطی می توان صورت داد این است که تصمیم بگیریم کدام منافع بر سایرین ارجحیت دارد. همچنین برقراری تعادل میان منافع و شفافیت به خرج دادن در این موضوع از اهمیت وافری برخوردار است.

article_image_one_383.jpg

۲) دغدغه ی خیرخواهی خود را نشان دهید

انسان ها علاقمندند تا به کسانی اعتماد کنند که به نظرشان به رفاه و آسایش آن ها اهمیت قائلند و اصطلاحا خیراندیش و نیکخواه هستند. افراد خودخواه موجب سلب اعتماد می شوند. به دیگران اثبات کنید که حتی به قیمت به مخاطره افتادن منافع خود حاضزید تا کار درست را در حق آن ها انجام دهید. به دیگران احترام بگذارید و نیازهای آن ها را درک کنید به گونه ای که بتوانید راهکار برد-برد را برای خود و طرفین مقابل بیابید.

۳) قابلیت سازی کنید و صلاحیت خود را در نظر بگیرید

انسان ها زمانی قابل اعتماد هستند که بتوانند به تعهدات شان جامه ی عمل بپوشانند. نیت خوب، خیرخواهی و رفتار اخلاق مدار، درصورتی که فرد فاقد صلاحیت و قابلیت های لازم باشد تضمین کننده ی اعتماد نیستند. رهبران سازمانی معتمد قبل از وعده و وعید دادن، به احتمال انجام شدن آن وعده و صلاحیت خود می اندیشند.

۴)پیش بینی پذیری و انسجام در رفتار، گفتار و کردار

افراد معتمد و رهبران معتمد در کسب و کارها کسانی هستند که به اصول رهبری ارزش مدار پایبندند، اصولی که موجب ثبات قدم و انسجام در رفتار آن ها می شود.

۵)تعامل کنید، تعامل کنید، و باز تعامل کنید، اما تعاملی شفاف و باز

تعامل و برقراری مراودات و مناسبات با دیگران از ارکان اساسی مهندسی اعتماد به شمار می رود.تعامل وسیله ای است که از طریق آن دیگر ۴ عامل دیگر اعتمادپذیری به دیگران منتقل می شود. همسوسازی منافع، نشان دادن خیرخواهی، و نشان دادن صلاحیت خود به دیگران همگی مستلزم برخورداری از مهارتهای اثربخش در تعامل و مراوده است. امواج سهمگین بی اعتمادی اغلب از یک تعامل نادرست ناشی می شود و در نهایت به ایجاد یک جو سنگین بی اعتمادی می انجامد.

Leave a comment

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
خانه
فروشگاه
مقالات
جست و جو
Explore
Drag