Skip links

بازاریابی شفاهی

می توان چنین گفت که بازاریابی شفاهی، بازاریابی مشتری به مشتری است. شما قبلا درباره ی بازاریابی شرکت به شرکت و شرکت به مشتری شنیده اید. بازاریابی شفاهی به مردم واقعی که با هم حرف می زنند-مشتری به مشتری- مربوط می شود، به جای اینکه بازاریاب ها با مردم حرف بزنند.

۱٫ به مردم دلیلی بدهید تا درباره ی کالای شما حرف بزنند.

۲٫ کاری کنید که این گفتگو راحت تر به جریان بیفتد.

و یا به طور ساده تر: هر کاری که می توانید انجام دهید، تا مردم را به حرف زدن وادارید.

article_image_one_209.jpg

وظیفه شما به عنوان یک بازاریاب، ارائه ی ایده ایست که ارزش حرف زدن داشته باشد. هنگامی که یک شخص واقعی ایده ی شما را تکرار کند، ایده ی شما دیگر به کلام تبدیل شده است؛ و مهم تر از آن نقل شخص دوم است.( و شخص سوم، و چهارم، و الی آخر) کلام همیشه وجود دارد. بازاریابی شفاهی یعنی هدایت کلام به سمت بازاریابی. بازاریابی شفاهی، جریان مکالمه ی طبیعی بین انسان های واقعی است. بازاریابی شفاهی وارد یک مکالمه می شود و درآن شرکت می کند، ولی هیچگاه و تحت هیچ شرایطی، صداقت بنیادین آن را خدشه دار و یا آلوده به دروغ و تظاهر نمی کند. از بسیاری جهات، بازاریابی شفاهی اصلا ربطی به بازاریابی ندارد. در واقع درباره ی نوعی سرویس دهی به مشتریان است که باعث می شود آن ها در مورد شما به دوستانشان توصیه کنند. همچنین درباره ی کالاهای فوق العاده ای است که مردم دوست دارند آن ها را به دیگران هم نشان بدهند. به این پدیده کلام یا نقل طبیعی می گویند؛ یعنی کلامی که به طور خودجوش از کیفیات مثبت شرکت شما سرچشمه می گیرد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این تنها گونه ی موجه یا به حق گفتگو است. مفهومی که در مقابل آن قرار می گیرد، «کلام پرورانده شده» است. یعنی گفتگویی که توسط یک کمپین عمدی، به منظور به حرف کشاندن مردم، آغاز شده باشد. مردم برای شرکت هایی احترام قائلند که خوشنامی شان را از طریق کلام مشتریانشان کسب کرده اند. هیچ چیز قابل مقایسه با این نیست که کالایی آن قدر خاص و جالب ارائه کنید که مردم نتوانند از حرف زدن درباره ی آن خودداری کنند، و هیچ چیز بهتر از این نیست که مشتریان، حمایت از کالا یا شرکت مورد علاقه شان را وظیفه ی خود بدانند. کلام یا نقل طبیعی، توسط کالاهایی به وجود می آید که می توانند مشتریان را چنان واله و شیدا کنند، که بی وقفه درباره شان حرف بزنند. گاه خدمات و سرویس دهی عالی باعث به وجود آمدن بهترین تبلیغات شفاهی می شود.

من با کمال میل به شرکتی که خدمات تلفن و اینترنتم را از آن می گیرم، پول بیشتری می پردازم. چون اعضای این شرکت با اولین زنگ تلفن، پاسخگوی من هستند، و معمولا با همان اولین تماس، مشکل را حل می کنند. البته به هرکسی که می شناسم هم می گویم که دیوانگی است اگر بخواهند شرکت اینترنتی دیگری را انتخاب کنند.

ادامه دادن به بازاریابی سنتی، دیگر راه چندان مطمئنی نیست. ممکن است این نوع بازاریابی برای شما راحت تر باشد، ولی به تدریج کارآی خود را برای شرکت های بیشتری از دست می دهد. اکنون زمان آن فرا رسیده که تمام کوشش خود را معطوف به راضی کردن و بدست آوردن اعتماد و احترام مشتریان کنید و کاری کنید که آن ها هرچه بیشتر درباره ی کالای شما حرف بزنند.

Leave a comment

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
خانه
فروشگاه
مقالات
جست و جو
Explore
Drag