Skip links

۷ شیوه غلط در مدیریت برند

مدیریت برند موفق آسان تر از آن چیزی است که نشان می دهد اما مدیران اغلب دچار ۷ شیوه اشتباه رایج می شوند و به سرعت ارزش برند و کسب وکار خود را نابود می کنند . در ادامه به شرح این شیوه ها می پردازیم .

۱٫ عدم مسئولیت پذیری مدیران

برندهای با عملکرد ضعیف فاقد حمایت مدیریت ارشد می باشد . آنها توصیف کننده عملیات خدمات خود می باشد اما ارائه گرهیچ ارزش افزوده ای برای مشتری نمی باشد . آنها دارای کم نفوذی برای کسب وکار تلقی می شوند که هیچ جائی بین یک سوم ودوسوم دارائی های کل بنگاه ندارند . این بدان معناست که کسب وکار هایی که فاقد حمایت مدیر ارشد از برند می باشند ناکام خواهد ماند . آنها به مشتریان دلیلی برای خرید ارائه نمی کنند ومزیت رقابتی دربرابر رقیب از خود نشان نمی دهند . هدف ، تصمیم به خرید است. حتی درقراردادهایی کسب وکار، افزایش ریسک خرید یک تامین کننده برای بیشتر خریدارنی که به برندهای قوی دربازار خودرو می آورند بسیار بالاست.

۲٫ زمینه برند خیلی دوراز حوزه فعالیت اصلی

این فرض ساده انگارانه است که ایجاد ضمائم برند اضافی، هزینه پایین وریسک کمی برای بهبود کسب وکار دارد. حقیقت این است که هزینه بالاتر وتمرکز ضعیف مدیریت به این معناست که بسیاری از برند یابرند های فرعی برای حداکثر برند سازی فرصت است.

۳٫ نادیده گرفتن عصر دیجیتال

مدیریت برند مدرن از تکنیکهای کنترل مدیریت به سمت تکنیک های تاثیرگذاری وهمکاری حرکت کرده است.این مستلزم شفافیت بازبودن وحضور فعال دربین کاربران است.

گروه تبلیغاتی آسان وب طراحی سایت - ریپورتاژ - سئو و پشتیبانی - فوتوشاپ

۴٫ تسخیر شدن به وسیله بازار

با یافتن یک برند قوی جالب است که همه پسند بودن وتغییرات بازار نادیده گرفته شود . درحالیکه مهم است که دربازار تغییر چندان سریعی نداشته باشی اما مصیبت آوراست که ورودیهای جدید رانادیده گرفته وسلیقه های مختلف مشتریان را نبینیم .

۵٫ برند های تازه و خام سردرگم هستند.

تغییربسیاردربرند نه فقط مشتریان راسردرگم می کند بلکه برای کسب وکار نیز به شدت ناکاراست . برند های ضعیف به محلی سازی بسیار بدون تقویت مبنای برند کمک می کند . این بدان معناست که یک برند می تواند معنای متفاوتی با مخاطبین برای مخاطبین متنوع حفظ کند .

۶٫ عدم توانایی دربررسی بازگشت سرمایه برند خود

تمامی تلاشهای بازاریابی یا مشتریان شما سودآور نیستند . بسیاری از بازاریابان نمی تواند پیوند سختی بین تلاشهای بازاریابی برند ایجاد نماید هزینه دستیابی به مشتری وحفظ آن وبازگشت سرمایه مطرح است این امر منجر به حفظ مشتریان غیر سودآور بسیار یا مشتریانی می شود که ارزش برند شما رااز بین می برند .

اسامی محصول همیشه خوب عمل نمی کنند . جهان برند سازی پراز لاشه های برند های موفق در یک بازاراست که نتوانستند درزمان صادرات به شکوری دیگر محصولی خوب ارائه کنند یا حتی درجائی به مردم آن کشور اهانت کرده اند .

۷٫ شما نمی توانید همه چیز را به همه بدهید .

شما نمی توانید از جانب همه پذیرفته شوید . شجاع باشید ومخاطب هدف خود را انتخاب کنید.بسیاری از کسب وکارها تلاش می کنند تا مشتریان بسیاری از هدف گیری نمایند زیرا باور دارند محصول آنها جهان شمول است.

نتیجه گیری :

جهان مدیریت برند پیچیده وپیچیده ترمی شود ، فناوری زمانی فرصت یعنی درحالیکه خالق امکاناتی برای مدیر برند می باشد نیاز به مهارتهای جدید و نگرش متفاوتی رانیز به وجود می اورد . عوامل پیشروی مدیران برند موقتی نیستند .برند ها دربازار رقابتی دارای ارزش بوده ومهم تلقی خواهد شد و درنتیجه به وجود خواهند آمد .

ایرادات ویژه سازمانی تغییر می کند اما مدیریت برند خود به خود وفق یافته ودرهنگام پذیرش چالشهای جدید به وسیله بهبود قابلیت رقابتی ازسوی مدیران کامیاب می شود . با توجه به تغییرات شدید درماهیت رقابتی بازارمحصول وفناوری ونتایج آن درنقش هم توزیع کننده وهم سازمان های تسهیل کننده .

قابل فهم است که فرآیندهای فزاینده هماهنگی فعالیتهای برند چه داخل و چه خارج سازمان و فشار برای غیر متمرکز سازی تصمیم گیری وحذف لایه های مدیریت به امنیت کاهش هزینه ها مواجه می باشند . محققان تحول مدیریت برند رااز خاستگاه نخستین برندهای ملی تاکنون دنبال کرده اند . آنها یادآورشدند که مدیریت برند منطبق با محیط های بازاریابی می باشد .

Leave a comment

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
خانه
فروشگاه
مقالات
جست و جو
Explore
Drag