Skip links

۵ نکته برای ماندگاری یک برند

از راه اندازی تا بلوغ مراحلی هستند که شرکت ها در مسیر خود طی می کنند؛ و هر فاز دارای پویایی متفاوتی است. آنها با تجسم اهداف از روز اول، با اطمینان کسب وکار و برندشان را توسعه می دهند. این رویکرد منجر به رشد شان می شود که به عنوان یک راهنما برای مشتریان، مدیریت، کارکنان و سرمایه گذاران به صورت مضاعف عمل می کند. مانند یک کارآفرین موفق، یکی از بزرگ ترین نقاط قوت شما این است که می توانید رویا ببینید و برند شما باید منعکس کننده رویاهای شما باشد.

و نشانگر آینده دوردست باشد. بنابراین، برندی که شما می سازید باید مسیری به سوی نقطه موفقیت داشته باشد و تصویری دقیق که شما از موفقیت ترسیم کرده اید، دارا باشد. با توسعه یک برند متمرکز بر نقطه موفقیت، شما یک برند را ایجاد کرده اید تا در آن رشد کنید، نه اینکه شما به موازات رشد نیاز به تغییر مداوم آن داشته باشید. برند عبارت است از نقطه موفقیت شما. بسیاری از برندها در همان لحظه برند هستند، نه فراتر از آن. آنها به مرور از اعتبار می افتند. بنابراین، آنها اغلب به خودشان یک نام و یک برند اختصاص می دهند که متناسب با دیگر بخش ها نیست. این مدتی کوتاه کارآیی دارد، اما همان طور که آنها رشد می کنند و با افزایش رقابت مواجه می شوند، آن دسته از عوامل مشابه کسب وکار آنها را در خود محصور می کند. مورد توجه قرارگرفتن سخت تر و سخت تر می شود، فقط به این دلیل که افزایش رقابت، تمایز را حیاتی می سازد.

بنابراین، آنها برند جدیدی را تعریف می کنند. همچنین اگر آنها بعدا نیاز به وجوه سرمایه گذاران برای توسعه سرمایه خود را داشته باشند، ابتدا باید اهداف برندشان مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. یک برند که بر محصول متمرکز شده احتمالا به اندازه کافی بزرگ یا بلند پروازانه برای این ذی نفعان نیست. عنوان کاری آنها با سرمایه در گردش شان همتراز نیست. بنابراین، آنها مجددا برند جدیدی تعریف می کنند. این روند در صورتی که آنها نیاز به ورود به بخش های جدید یا گسترش بازارشان، به منظور رویارویی با اهداف رو به رشد خود را داشته باشند، ادامه می یابد و دوباره به یک برند جدید نیاز دارند که قادر به انجام آن باشد. و هر زمان که آنها وارد فرآیند تغییر برند می شوند، متحمل هزینه و زمان شده و مجبور به آموزش و شناساندن مجدد خود به بازار می شوند.

article_image_one_648.jpg

اما ایجاد صحیح یک برند از همان آغاز، که نزدیک به چشم انداز شما از موفقیت باشد و خصوصیات برندتان به طریقی سازگار با نیت و هدف شما در طول پیشرفتش باشد، نشانگر آن است که شما اقدام به تصمیم گیری بهتری کرده اید و به همه کسانی که با شما در ارتباط هستند اطمینان می دهید که آنها در حال کار با یک شرکت هدفمند هستند. بنابراین، دقیقا شما چگونه این کار را انجام می دهید؟ چگونه یک برند بسازیم که گواهی برای آینده باشد؟

۱- با یک فرض قدرتمند شروع کنید:

یک دلیل برای راه اندازی کسب وکار براساس آنچه که برای مصرف کنندگان مورد توجه است. ببینید که برای چه نیازی می خواهید یک راه چاره ارائه دهید. چرا شما موفق خواهید شد؟ برای این نیاز چه تدبیری اندیشیده اید؟ و چرا آن بسیار متفاوت از چیزی است که امروز افراد می توانند آن را انجام دهند؟ در مرحله بعد، نقطه موفقیت خود را تعیین کنید از لحاظ آنچه که کسب وکار شما در آینده چگونه به نظر می رسد.

۲- تا چه حد بزرگ خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال، از خود بپرسید: نقطه بیشترین سودآوری کجاست؟ آیا شما در مقیاس خود سود آورترین یا به عنوان یک متخصص خواهید بود؟ در رده محلی، ملی یا جهانی؟ درحالی که برای بسیاری از کارآفرینان عامل وسوسه کننده این است که به بزرگی برسند که به معنای رسیدن به سودآوری است.

۳- پویایی های احتمالی این بخش چیست؟

اوضاع در این فضا در طول سال های پیش رو به چه صورت می گذرد و چه تعداد کار برای انجام وجود دارد؟ بخش های شلوغ تر احتمالا به معنی رقبای بیشتر خواهد بود. نیاز است که چقدر متفاوت باشید تا در آینده ایستادگی کنید؟

۴- چقدر فضا در اختیار دارید قبل از اینکه شما نیاز به تنوع بیشتری داشته باشید؟

به عبارت دیگر، آیا برای بازار شما رشد اساسی و کافی وجود دارد که به برنامه هایتان بپردازید؟چه مدت می توانید در این بخش بمانید، قبل از اینکه نیاز به گسترش در حوزه های دیگر داشته باشید؟ این باعث این تصمیم خواهد شد که برند شما باید چه اندازه مصمم یا در بخش خود تک باشد.

۵- چگونه می خواهید رشد کنید؟

از طریق جریان نقدی یا از طریق سرمایه گذاری؟ این کمک خواهد کرد که شما تصمیم بگیرید که باید بیشتر از همه به چه کسانی رجوع کنید.

با این پاسخ ها، شما خواهید دانست که چرا قصد موفقیت دارید، تا چه وسعتی نیاز به رشد دارید، تا چه شدتی شما نیاز به رقابت دارید، شما برای رسیدن به آنجا با چه چیزی قصد مبارزه دارید، تا چه وسعتی نیاز به تنوع دارید و چه میزان نیاز دارید که افراد در حوزه شما یا یک کسب وکار سرمایه گذاری کنند که بر اساس خرید و فروش رشد می کند.این رمز موفقیت است. برند خود و یک طرح کسب وکار برای آن را ایجاد کنید، سپس از چالش های اولیه خارج شده و آن رویا را تعقیب کنید.

Leave a comment

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
خانه
فروشگاه
مقالات
جست و جو
Explore
Drag