Skip links

Band width چیست؟

Band width چیست؟

میزان کل اطلاعاتی که از سایت شما رد و بدل می شود. به عنوان مثال اگر یک صفحه از سایت شما شامل ۴ عکس ۵ کیلوبایتی باشد و حجم خود صفحه نیز ۴۰ کیلوبایت باشد، به ازای هر بار که از این صفحه بازدید گردد میزان ۶۰ کیلوبایت از پهنای باند شما استفاده می گردد.

 این میزان استفاده به میزان پهنای باند خریداری شده توسط شما بستگی دارد و تا همان حد امکان ارسال و دریافت بر روی هاست شما امکان پذیر است. طراحی سایت 

Leave a comment

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
خانه
فروشگاه
مقالات
جست و جو
Explore
Drag