Skip links

رموز گاو بنفش در کسب و کار

پیشینیان، ما را به هم رنگی و تشابه توصیه می کردند و از کودکی در گوشمان زمزمه می کردند: خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو.هم رنگان جماعت می پرسند: چرا بنفش؟ و آنان که گاو را بنفش می پسندند می پرسند: چرا که نه؟! نجوای هم رنگی با جمع به ما می آموزد که باید خود را به رنگ دیگران در آوری تا شاخص نباشی.

باید گام در راه های پیموده بنهی تا گمراه نشوی، و باید دنباله رو باشی تا مورد انتقاد قرار نگیری و همه ی این ها بدین معناست که خواهی نشوی رسوا مقلد باش و نه مبتکر.طرز تفکر یاد شده ریشه در هراس از انتقاد دارد و مورد انتقاد قرار گرفتن مترادف با رسوایی قلمداد می شود. ست گادین نویسنده ی کتاب پر فروش گاو بنفش، خوانندگان را نه به هم رنگی بلکه به تک رنگی و تمایز در کسب و کار فرا می خواند.

در بازارهای کنونی گزینه ها و انتخاب ها بسیار زیاد و روز افزون است و در عوض زمان و فرصت مشتریان برای انتخاب از میان گزینه ها کم و رو به کاهش است. بنابراین محصولات فرصت اندکی دارند تا به چشم بیایند و چنان چه چشم گیر نباشند در خیل گزینه ها گم شده و نادیده گرفته می شوند. در یک بازار شلوغ، شبیه دیگران بودن به معنای شکست است و در چنین بازاری تولید یک محصول بدون ریسک، خطرناک ترین کاری است که می توانید بکنید.

در امان بودن خطرناک است
چنانچه در پی گاو بنفشهستید، کنج عافیت را رها سازید، رسوایی را به جان بخرید و خود را برای یک نقد جدی آماده کنید. مردمان کسب و کار می دانند که دیکته ی ننوشته بیست است و انتقاد کسانی را نشانه می رود که در جستجوی برتری هستند. آنان انتقاد از کارشان را به معنای نقد از خود و زیر سوال بردن شخصیتشان نمی گذارند.
دوران بازاریابی انبوه به پایان رسیده است. بازاریابی انبوه نیازمند محصولات انبوه است و محصولات انبوه در جستجوی بازاریابی انبوه. واحد بازاریابی با طرح برنامه های بازاریابی سنتی برای فروش محصولات سنتی دیگر راه به جایی نمی برد. بازاریابان باید از واحد های بازاریابی بیرون بیایند، راهی کارخانه ها شوند و کار را از تولید یک محصول چشم گیر آغاز کنند.

article_image_one_264.png

مزیت های گاو بنفش بودن
پارادوکس جالبی است. هر قدر دنیا آشفته تر می شود، مردم بیشتر به دنبال امنیت می روند. آن ها می خواهند تا حد امکان، خطراتی را که در کسب وکار و کار راهه ی شغلی شان وجود دارد را از میان بردارند.بسیاری از مردم به اشتباه گمان می کنند که راه انجام این کار این است که از خطر اجتناب کنند. لذا افراد کمی برای خلق یک گاو بنفشجدید تلاش می کنند.

در همین زمان دنیا دچار تحولات بیشتر و سریع تر می شود. بله، ما سرمان بسیار شلوغ تر از آن است که توجه کنیم، اما برخی از مردم بسیار بی حوصله تر از همیشه شده اند. آن ها از عوض کردن شرکت های خدماتی، خطوط پرواز و شرکت های حسابداری خود به هر دلیلی که آن ها را تحریک نماید خرسند می شوند. هر قدر عده ی کمتری برای ساختن یک گاو بنفش تلاش کنند، پاداش چشم گیر بودن افزایش می یابد. در واقع عده ای که سعی دارند با تلاش خود، سایر افراد را تحت تاثیر قرار دهند، به نتایج خوبی می رسند.
هر اندازه چشم گیر بودن قدرت فوق العاده ی خود را در بازار به نمایش بگذارد، پاداش کسانی که به دنبال گاو بنفش هستند زیادتر می شود.
چنانچه شما سیاست جدیدی در رابطه با بیمه ایجاد نمایید، یک آهنگ موفق تولید کنید و یا یک کتاب پرفروش و شایسته ی جشن و تشریفات بنویسید، پول، اعتبار، و رضایتی که حاصل می کنید فوق العاده است. خلق کننده گاو بنفشبا پذیرش ریسک (ریسک شکست، مورد تمسخر قرار گرفتن و یا عدم تحقق رویاها) زمانی که به موفقیت برسد، پیشرفت شگرفی می کند.
جالب تر اینکه مزیت ها بادوام است. شما مجبور نیستید برای لذت از پیشرفت، همواره چشم گیر باشید.

زمانی که شما قصد ایجاد چیز کاملا چشم گیری را دارید، چالش کار این است که این دو فعالیت را هم زمان انجام دهید:

  • برای هر برنامه ی ارزشمندی گاو را بدوشید. تشخیص دهید که چگونه می توان از مزیت های گاو بنفش، در مسیر توسعه نهایت بهره برداری را کرد.
  • فضایی ایجاد کنید که بتوانید در آن، گاو بنفش جدیدی را به موقع خلق نمایید و آن را زمانی که مزیت های گاو اولی در حال افول است، جایگزین کنید.

مشکل ارزانی
ارزانی یکی از معدودترین گزینه های چشم گیر بودن است که هرگز جذابیت خود را از دست نمی دهد. تقریبا در مورد تمام گزینه ها، همه ی مزیت های دیگر رو به تساوی می روند و گزینه ی ارزانی، سهمی از بازار را به دست می آورد.مشکلی که در ارتباط با ارزانی وجود دارد این است که اگر شما کالایی را ارزان کنید، رقیب شما احتمالا همان بازی را انجام می دهد. ارزانی راهکار ضعیفی در خروج از نبرد ایجاد گاو بنفش است. ارزانی آخرین پناه بازاریاب ها و یا توسعه دهندگان یک محصول است که از ایده های ناب تهی هستند.

استثنای این قانون، ایجاد یک کاهش عظیم در قیمت گذاری است. وقتی یک بازاریاب به نحوی بنیادی روش تولید و یا حمل یک محصول را از نو تغیر دهد و یا نسبت به دیگران قیمت بسیار مناسب تری حاصل کند، این کار می تواند واقعه ی چشم گیری را در تغییر بازی رقم بزند. گاو بنفش قلمرو انحصاری محصولات گران قیمت و مصرف کنندگان ثروتمند نیست.

چند روش دیگر برای موثر کردن گاو بنفش

محدود بیاندیشید. یکی از نشانه های عصر صنعت تلویزیون، نیاز به تفکر همگانی بود. این که اگر چیزی برای همه جذاب نباشد، ارزش فکر کردن ندارد، دیگر این طور نیست. تا حد امکان به کوچک ترین بازار بیاندیشید و محصولی را تولید کنید که با چشم گیر بودنش، آن قسمت را پوشش دهد.

یک قدم و یا دو قدم بیش تر بردارید. رقیبی بیابید که به مرز ها چشم دارد و تلاش کنید بهتر از او باشید. هر چیزی که آن ها به خاطر آن شناخته شده اند را بیشتر انجام دهید. حتی بهتر و یا سریع تر کاری عکس آن چه آن ها انجام می دهند انجام دهید

کپی کنید. نه از صنعت خود، بلکه از صنعت های دیگر. صنعتی ساده تر از صنعت خود بیابید و ببینید چه شرکتی در آن چشم گیر است. این کار زیاد طول نمی کشد. کاری انجام دهید که آن ها می کنند.

برون سپاری کنید. اگر برای تولید محصول، فعالیت های مشکلی لازم است در کارخانه صورت گیرد، به جای دیگری رجوع کنید. جاهای زیادی است که از به عهده گرفتن محصول شما خشنود می شوند. پس از انجام کار کارخانه نیز احتمالا از گرفتن محصول، خشنود خواهد شد.

بپرسید چرا که نه؟ تقریبا برای همه ی کارهایی که انجام نمی دهید دلیل خوبی ندارید. تقریبا همه ی کارهایی که نمی کنید نتیجه ی ترس، اینرسی و یا فقدان این سوال زیباست که چرا که نه؟

Leave a comment

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
خانه
فروشگاه
مقالات
جست و جو
Explore
Drag